Önlükler

ÖNLÜKLER

Önlükler ve Doktorluk

Önlükler özellikle doktorların bir sembolüdür. Tarihte bir şekilde doktorlar tarafından kullanılmaya başlanan önlükler daha sonra bazı sağlık çalışanlarında da kendisini göstermiş olup tüm dünyaya yayılmıştır. Tabi ki bu serüven ilk etapta beyaz önlüklerle başlamıştır. Temizliği düzeni ve disiplini sembolize eden bir simge halini almıştır.

Renk, göze ilk bakışta bir oluşumu çağrıştıran modelistlik için temel kavramlardan bir tanesidir. Tabi ki burada bahsettiğimiz modelistlik bizi sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde ortaya çıkardığı modellerle karşımıza çıkacaktır. Temel renk ise beyaz olmuştur. Evet doktorlar ilk beyaz önlük giymeye başladılar ve bu daha sonra başka mesleklere de yansıma yapacaktı. Pekiyi beyaz önlükler nedir?

Beyaz önlükler

Renk insan psikolojisi üzerinde etkilere sahip olan bir özelliktir. Hemen hemen her göze hitap eden unsurlarda renk kavramına rastlamaktayız. Bunlardan en tüm renkleri içinde barındıran beyaz renk temizlik ve titizlik olarak kısaca anlatılabilir. Doktorluk en steril olmayı gerektiren meslek grubudur denilebilir. Özellikle bir cerrah ameliyata girmeden önce dirseklerine kadar kollarını yıkarken eldiven ve bone takar vücudunun açıkta kalan kısımlarının steril olduğundan emin olur.

Önlükler niçin kullanılır?

Önlükler kullanımı çok kolay ve pratik olduğu ve dış formayı koruyabilecek hafif, kullanışlı bir yapıya sahip olması nedeniyle doktorlar, laboratuvar çalışanları, sağlık çalışanları ve diğer bazı meslek grupları tarafından üzerine çabuk çekilebilen bir yapıya sahip olmasından dolayı tercih edilir. Özel kumaşlardan üretilmesi bakımından yaz ve kış aylarında rahatsızlık hissi vermez. Önlükler hakim yaka, vizit, kısa önlük ve klasik yaka önlük gibi gruplara ayrılabilir.

Önlüklerin ayrıca dışarıya karşı özgüveni yansıtan bir görevi de bulunmaktadır. Özellikle doktorluk mesleğinde hataya yer yoktur. Hatanın bedeli direkt olarak insan hayatı üzerinde olumsuz etki bırakacağından dolayı en önemli şey özgüvendir. Bunun yanında bilgi ve operasyonlar gelmektedir. Bunlar birbirine bağlıdırlar. Önlükler ile görev bilinci arasında bir bağlantı vardır diyebiliriz. Nedeni ise üzerimizde taşıdığımız forma kimi zaman üniforma ve önlükler bizi mesleğimizle adeta bütünleştirmektedirler. Gelişigüzel hareket edilemeyeceğini ve işimizde başarılı olmamız gerektiğiniz her aynaya baktığımızda bize hatırlatacaktır...


Tavsiye Kategori:hemşire forması