Paramedik Nedir? Görevleri Nelerdir? Atamaları Nasıl Yapılır

Paramedik nedir

Paramedik nedir? Paramedik sözcüğü İngilizce paramedical yani yardımcı sağlık hizmeti ve yardımcı sağlık personeli anlamında kullanılan sözcüğün kısaltılmış halidir. Paramedik insan yaşamını tehdit eden ani gelişen beklenmedik olumsuz durumlarda hastaneye ulaşmadan önce gerekli müdahaleyi yapan sağlık personelidir. Hastane tedavisi kadar önemli olan ilk yardım ve acil yardım hayat kurtaran bir müdahaledir. 

Hastane öncesi ilk yardım, ilk yardım eğitimi almış kişilerce uygulanan ve tıbbi araç gereç kullanmadan yapılan müdahaledir. Daha sonra acil yardım ekibi gereklidir. Acil tedavi bu konuda eğitim almış kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahaledir. Acil tedavi ünitelerinde genellikle ambulanslarda gerekli tıbbi donanım ve bunları kullanan eğitimli sağlık personeli ekibi bulunur. Paramedik bölümü mezunları bu ekipte yer almaktadırlar.

Genel olarak acil tıp teknisyeni kısaca ATT olarak adlanlandırılan bu ekip hastane öncesi acil tıbbi hizmetleri sağlayan sağlık uzmanıdır. Paramedik nedir? kısaca ileri yaşam destek eğitimi almış ve hızla karar vererek hayat kurtaran gerekli müdahaleleri hastaneye ulaşmadan yamakta olan donanımlı uzmanlardır. Acil müdahale hastaya veya yaralıya ilk ulaşan sağlık hizmeti olması nedeniyle zamanında ve yerinde müdahale ile hayat kurmak ve kalıcı sakatlıkları önlemek için çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedirler.

Paramedik ve ATT acil çağrılara müdahale ederek hastanın durumunu belirler, suni teneffüs ve kalp masajı gibi acil tıbbi yöntemleri ile hastayı tam donanımlı bir sağlık merkezine ve uygun bir hastaneye transfer edilebilecek duruma getiri ve ulaştırır. Acil tıbbi yöntemler kalp masajı, defibrilasyon, şiddetli dış kanama kontrolü, şok, omurgaya ilişkin hasarları engelleme için vücut sabitleme ve kemik kırık-çıkıklarını sabitleme işlerini içerir.

Paramedik görevleri nelerdir?

Paramedik görevleri en genel haliyle acil müdahale gerektiren yaralı veya hastalara zamanında müdahale etmek, hastaneye nakletmek ve nakil esnasında hasta ya da yaralıya gereken tıbbi müdahaleyi yapmaktır.   Yoğun bir kanamayı durdurmak, nefes yolu açmak, acil doğumu gerçekleştirmek kırık ve yaralanmalarda stabil bir hale getirmek gibi görevleri yapar ve hastayı en uygun yakın hastaneye ulaştırırlar. Kendini ifade edebilecek durumda olmayan yaralı ve hastanın genel tıbbi durumu hakkında doktorlara bilgi verir. Paramedik personeli ilk müdahale sırasında yüksek dereceli zorlukta görev yapmaktadırlar.

Paramedik ne iş yapar sıralayacak olursak;

Hasta ve yaralıya acil müdahale uygulamak

Hasta ve yaralının durumunu tespit ederek kırık ve kanama gibi durumları stabil hale getirmek ve hastayı hastaneye ulaştırmak

Yaralanmalı kazalarda hastayı doğru taşıma tekniği kullanarak çıkarmak ve hastaneye sevk edilebilir duruma getirmek

Suni solunum gerektiren durumlarda hastayı rahat nefes alabilir duruma getirmek

Gerektiğinde kalp masajı ve şok uygulayarak hastayı hayatta tutmak ve en yakın hastaneye sevk etmek.

Ambulansın tıbbi araç gereç ve teknik açıdan hazır durumda olmasını sağlamak

Acil bir doğum durumunda hastaneye yetişememe durumunda doğuma yardımcı olmak

Müdahale dilen hasta ve yaralının gerekli durumlarda Ekg çekimini yapmak ve kalp ritmini kontrol etmek

Temel solunum seviyesini normal seviyede tutmak gerektiğinde entübe uygulaması yapmak

Hastaneye ulaşıldığında sağlık profesyonellerine gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmak 

Paramedik Bölümü Nedir?

Paramedik bölümü lise mezunlarının üniversite sınavı tyt puanı sonucu tercih edilebilen iki yıllık bir bölümdür. İlk yardım ve Acil bölümü olarak adlandırılmaktadır. Paramedik bölümü nedir?  acil durum gerektiği zamanlarda hasta, yaralı ve yakınlarına gerekli ilk yardım ve acil müdahale yapan kişileri yetiştirir. Paramedik bölümü mezunları hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, karşılaşılan olumsuz durumları hızla kavrayıp çözümler üreterek gerekli tıbbi müdahaleyi yaparlar. 

Paramedik bölümü etik kurallar çerçevesinde hareket edebilen ayrım yapmaksızın acil sağlık alanında hayat kurtaran, müdahale dilen hastaların ambulans ile en yakın tam donanımlı sağlık kuruluşuna sevk eden profesyonel sağlık teknikeri yetiştiren bir bölümdür. 

Paramedik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anatomi

Fizyoloji

Resüsitasyon

Acil Sağlık Hizmetleri

Psikoloji

Travma

Tıbbi Terminoloji

Acil Hasta Bakımı

Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri

Temel Farmakoloji

Sağlık Kurumlarında İletişim

Mesleki Uygulama

Mesleki Etik

Acil Arama Kurtarma Çalışmaları

Sağlık Hukuku

Staj

Anatomiye Giriş

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme

Biyokimya

Topluma Hizmet Uygulamaları

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Üniversiteden üniversiteye dersler değişiklik gösterebilir. 

Paramediklerde Aranan Şartlar Nelerdir?

Paramedik bölümü okuyup bu mesleği yapmak isteyenlerin taşıması gereken bazı özellikler vardır. Acil durumlarda soğukkanlı bir şekilde hızlı düşünüp karar verme ve uygulayabilmek için paramedik olarak çalışan kişiler sakin kalabilmelidir. Stres yönetiminde başarılı olmalı ekip çalışması yapması gerektiğini bilmelidir. Tempolu ve ağır şartlarla karşılaşabilen bu meslek dalı hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurabilmeyi gerektirir.  Paramedik olarak çalışmak isteyen kişiler gerçekten mesleğini sevmeli ve istemelidir. Mesleğin gerektirdiği kişisel özelliklere sahip olduğundan emin olan kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bunların dışında paramedik olabilmek için aranan bazı yasal şartlar da bulunmaktadır.

En az 17 yaşını doldurmuş olmak,

En geç 23 yaşında olmak,

Ruh sağlığı yerinde olmak,

Kızlar için 1.60 cm erkekler için en az 1.65 cm boya sahip olmak, 

Sürücü belgesi almak için engeli bulunmamak,

Sedye kaldırmak için yeterli fiziksel güce sahip olmak,

KPSS sınavında yeterli puanı almak.

Paramedikler nerelerde çalışabilir?

Paramedik çalışma alanları acil sağlık müdahalesi veren tüm sağlık birimlerinde çalışabilirler. Acil servisler ve ambulanslarda Paramedik mezunu çalışanlar bulunmaktadır.

Devlet hastaneleri 

Üniversite hastaneleri

Özel hastaneler

Revirler

Özel sağlık birimleri

Ambulans hizmeti veren kuruluşlar

Hava ambulansları

Kalabalık işyerlerinde bulunan özel sağlık birimleri

Paramedik maaşları ne kadardır?

2020 yılında devlet hastanelerinde en düşük paramedik maaşı 3850 TL iken en yüksek paramedik maaşı 4600 TL olarak belirlenmiştir.

Özel hastanelerde çalışan paramediklerin maaşı daha farklıdır, ayrıca tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi paramedikler de döner sermaye üzerinden ek maaş almaktadırlar.

Paramedik Atamaları

Paramedik personelleri kamu personeli seçme sınavı ile kadrolu olarak atanabilmektedirler.  Devlet, Şehir ve Üniversite eğitim -araştırma hastanelerinde görev yapabilirler.

Paramedik atamaları sağlık bakanlığının belirlediği ihtiyaç sayısınca belirlenir. Belirlenen yıl KPSS sınavına giren paramedik alanındaki personellerden baraj gözetmeksizin en başarılıları atanmaktadır.  Tercih edilen yer ve başvuru sayıları kontenjana göre az olduğunda atanma ihtimali artmaktadır.

Tavsiye Kategori: Tesettür Hemşire Forması
Tavsiye Kategori: Hemşire Forması
Tavsiye Kategori: Desenli Üstler

Yorumlar (0)


Bu yazıya puan vermek istermisiniz ?

2 Oy Kullanıldı: Yazı Puanı 5

Yorum Gönder