UMKE Nedir? Umke Ne Demek? Kimler Umke Olabilir? Görevleri

UMKE Nedir?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, kısa adıyla UMKE, gönüllü sağlık personellerinin bir araya geldiği kuruluştur. Herhangi bir afet anında gerek yurt içi gerekse yurt dışında sağlık hizmeti sunmak için görevli personellerden oluşur. UMKE, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

UMKE'nin görev aldığı yerler değişiklik göstermektedir. Afrin Operasyonu esnasında, İzmir depremi sonrası gibi durumlarda ekibin canla başla çalıştığı bilinen bir gerçektir. 2004 senesinde temelleri atılan bu kuruluşun personelleri bu işe gönlünü adamış kimselerden oluşmaktadır.

UMKE Personelleri Kimlerden Seçilir?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, gönüllülük esasına bağlı çalışma yürüten bir kuruluştur. Gönüllü olarak mesleğini icra etmek isteyen sağlık çalışanları bu kuruluşun çatısı altında toplanmaktadır. Bu çalışanlar normal şartlarda çeşitli alanlarda mesleğini icra eden kişilerdir. Yıl içerisinde belirlenen eğitim ve tatbikatlara katılarak bilgi sahibi olurlar. Asıl görevlerinin yanında UMKE personelleri görevlerini valilik veya bakanlığın verdiği yetki ile yerine getirirler.

Bu kuruluşun personelleri arasında yer alan bir diğer kesim de resmi ya da özel kurumlarda çalışan sağlık personelleridir. Bu personellerin kullanacakları kıyafetler ve diğer eşyaları kendi imkanları ile karşılanır. Bakanlık tarafından da eğitim verilir.

UMKE’nin çalışmalarını desteklemek isteyen birtakım kişiler ve kurumlar da bu kuruluşun görevlisi olarak çalışmaktadır. Sivil kişilerin yapacağı harcamalar kendilerine ait olmaktadır. 

UMKE’de görev alan personeller sadece sağlık çalışanları değildir. Aynı zamanda lojistik, ulaştırma ya da diğer teknik araç ve gereçlerin sağlanmasında yardımcı olacak personeller de görev almaktadır. 

UMKE’ye Başvuru Yapmak İçin 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne katılmak için dilekçe ile müdürlüğe müracaat edilmelidir. Kişi başına bir form doldurulur. Timlerde görev almak için bazı istekler söz konusu olmaktadır. Eğer bu kuruluşa personel olarak seçilmişse kişiler, belirlenen görevlere katılmak zorunda olmaktadır.

UMKE'de Kimler Görev Alabilir?

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, birtakım operasyonları gerçekleştirmesi gibi afet ve durumlar pek çok kuruluşun varlığına ihtiyacı kanıtlamaktadır. UMKE de bu kuruluşlardan biridir. Hal böyle olunca UMKE'ye kimler katılabilir sorusunun önemi de daha çok artmaktadır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi bu ekibe özel ya da kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere sivil personeller de gönüllü olarak bu kuruluş bünyesinde görev alabilmektedir. 

UMKE’nin Görevleri

Hem yurt içi hem de yurt dışında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda görev alan kuruluşların başında UMKE gelmektedir. Sayısı on binleri aşan katılımcıları ile UMKE’nin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Özel eğitime tabi tutulmaları dolayısı ile afet ya da olağanüstü hallerde kazazedeler için en kısa zamanda ve en uygun şekilde medikal müdahalede bulunmak 

Afetlerde ya da diğer durumlarda kurtarılan kazazedelerin en yakın sağlık kuruluşuna sevki için ambulans ya da diğer medikal araçlara naklini sağlayıp sağlık personellerine teslimini gerçekleştirmek

Afet anında ya da olağanüstü hallerde diğer sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin yetersiz kalması durumunda yardımcı olmak. UMKE’nin kendi donanımı ve sahip olduğu ekipmanı ile destek vermek

Olay mahallinde verilen sağlık hizmetini yönetmek, alınması gereken kayıtları almak, haberleşme sağlamak

Afet birimi gibi önemli kurum ve kuruluşlar ile iletişim sağlamak

Çalışma alanları kapsamında alakalı diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sürdürmek, yardım almak

Yurt dışında meydana gelen afet ya da olağanüstü durumlar için sağlık hizmeti vermek

UMKE’den Çıkarılma ve Ayrılma 

UMKE’den ayrılmak için belli başlı şartların taşınması gerekir. Aynı durum bu kuruluştan çıkarılma sebeplerini de oluşturmaktadır. UMKE’den ayrılma sebepleri olarak şunları sıralamak mümkündür:

Bazı zorunlu haller bu kuruluştan ayrılma ve çıkarılma için etkilidir. Görevin yerine getirilmesine engel olacak bir hastalığa sahip olma, memurluktan istifa etme gibi durumlar örnek verilebilir.

Kişinin ikamet ettiği şehir, aynı zamanda UMKE görevinde bulunduğu şehirdir. Atama yapıldığı başka bir şehirde UMKE personelliği görevi devam etmektedir.

UMKE’den çıkarılma sebepleri arasında sayılabilecek bir diğer madde ise etkinliklere katılmamadır. Kişinin bir yıl içinde geçerli herhangi bir mazereti bulunmadığı halde iki defa etkinliğe katılmaması durumunda bu kuruluştaki görevinden çıkarılmaktadır.

Haddini aşan, kendine yakışmayacak hareketlerde bulunan, diğer görevlilerin şikayet etmelerine sebebiyet verecek durumları bulunan kişiler müdürlüğe bildirilen şikayet neticesinde görevden çıkarılır.

Faaliyet alanında ya da ekip içerisinde kurallara uymayan, ekip liderlerine karşı saygısız davranan kişiler en az iki kişinin yazılı tutanak ile başvuru yapması neticesinde müdürlük tarafından görevden çıkarılır.

Bu kuruluştan çıkarılan kişiler sahip oldukları donanımları, kimliği, mazlemeleri kuruluşa teslim ederek ayrılır.

UMKE Görevlilerin Maaşları Ne Kadar?

Ülkemizde gönüllülük esasına dayalı pek çok kuruluş arasında yerini koruyan UMKE, personelleri için de belli bir miktar maaş ödemesi yapmaktadır. UMKE görevlileri maaşları merak edilen konulardan biridir. Kuruluşta yer alan kişiler, maaşı düşünmekten ziyade bu işe gönüllü olarak yapan kişilerdir. Her meslekte olduğundan ziyade UMKE görevlilerinin meslekleri daha çok risk barındırmaktadır. Maaşları hususunda ekstra fazla ücret almadıkları, normal sağlık çalışanları kadar maaş aldıkları bilinmektedir. 

Tavsiye Kategori: Tesettür Hemşire Forması
Tavsiye Kategori: Hemşire Forması
Tavsiye Kategori: Desenli Üstler

Yorumlar (0)


Bu yazıya puan vermek istermisiniz ?

3 Oy Kullanıldı: Yazı Puanı 5

Yorum Gönder